we have a wide variety of Japanese Koi at our NEW! site near Burford,Oxfordshire on the A424,

Kohaku
Kohaku 55cm katsumi
Verity: Kohaku Size: 55cm Breeder: katsumi
not rated £395.00 Read more
beni kikokuryu
beni kikokuryu 54cm kaneko
Verity: Beni kikokuryu Size: 54cm Breeder: Kaneko
not rated £395.00 Add to basket
Kajaku
Kajaku 45cm kaneko
Verity:Kajaku Size:45cm Breeder:Kaneko
not rated £395.00 Add to basket
Kohaku
Kohaku 54cm katsumi
Verity: Kohaku Size: 54cm Breeder: katsumi
not rated £395.00 Add to basket
showa ref0035
Showa 51cm Nagashima
Verity:Showa Size:51cm Breeder:Nagashima
not rated £495.00 Add to basket
Showa ref0031
Showa 45cm Nagashima
Verity:Showa Size:45cm Breeder:Nagashima
not rated £495.00 Add to basket
showa ref0028
Showa 44cm Maruhiro
Verity:Showa Size: 44cm Breeder: Maruhiro
not rated £295.00 Add to basket
Kajaku ref0027
Kajaku 39cm Maruhiro
Verity:Kajaku Size: 39cm Breeder: Maruhiro
not rated £295.00 Add to basket
showa ref0024
Showa 38cm Maruhiro
Verity:Showa Size: 38cm Breeder: Maruhiro
not rated £295.00 Add to basket
Sanke 36cm Maruhiro
Sanke 36cm Maruhiro
Verity: Sanke Size: 36cm Breeder: Maruhiro
not rated £295.00 Add to basket
goshiki
Goshiki 33cm yamazaki
Verity: Goshiki Size: 33cm Breeder: yamazaki
not rated £295.00 Add to basket
ochiba
Ochiba 36cm katsumi
Verity: Ochiba Size: 36cm Breeder:  katsumi
not rated £295.00 Add to basket